Linia
Strona główna » Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez firmę DANGO Martyna Raszka z siedzibą w Rosnowie.
2. Organizatorem programu Karty Stałego Klienta oraz wystawcą Karty jest firma DANGO Martyna Raszka.
3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia. Program zacznie obowiązywać od 1.01.2019 r.
4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która posiada konto w Sklepie Dango (https://sklep-dango.pl) oraz dokonywała zakupów.
5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Ucestnika na osoby trzecie.
6. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w formularzu informacyjnym przetwarzane są przez DANGO Martyna Raszka w celu realizacji Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Wypełniając i wysyłając Formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji zawartych w formularzu przez firmę DANGO. Potwierdza autentyczność zawartych w Formularzu danych oraz wyraża zgodę na kontakt e-mailowy w celu realizacji ustaleń Programu.
8. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla Klientów, dokonujących zakupy w Sklepie Dango (https://sklep-dango.pl) lub w czasie trwania konwentów.

§2. Zasady programu
 
1. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który znajduje pod Regulaminem oraz spełnienie warunków zawartych w §3.
2. Karta Stałego Klienta jest własnością firmy Dango. Wydawana jest Klientowi po akceptacji Formularza zgłoszeniowego.
3. Akceptacja Formularza – weryfikacja danych, dotyczących ilości kupionych tomów przez Klienta w naszym sklepie internetowym.
4. Karta jest kartą imienną – na Karcie widnieje imię i nazwisko, numer ID Klienta, numer w Programie oraz miejsce na podpis.
5. Klient może posiadać tylko jedną Kartę.
6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.
7. Dane osobowe Klienta są widoczne dla Klienta i obsługi sklepu w sklepie internetowym. W każdej chwili Klient może usunąć swoje konto i dane.
8. Klient nie musi używać karty w sklepie internetowym. Zostanie on automatycznie przypisany do odpowiedniej Grupy Klientów. Swoją Grupę Klienta można sprawdzić w Panelu Klienta. Kartę należy okazać na konwentach w celu uzyskania przypisanej zniżki.
8. Rabaty łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyjątkiem oferty na Black Friday.

§3. Karta Stałego Klienta
 
1. Poziomy Karty Stałego Klienta:
- Poziom 1: Ceny tytułów niższe o 1,00 zł;
- Poziom 2: Ceny tytułów niższe o 2,00 zł;
- Poziom 3: Ceny tytułów niższe o 3,00 zł;
- Poziom 4: Ceny tytułów niższe o 4,90 zł.
2. Warunki uzyskania Poziomu:
- Poziom 1 zostanie przypisany Klientowi, który kupił minimum 20 tomów w naszym sklepie internetowym;
- Poziom 2 zostanie przypisany klientowi, który kupił minimum 35 tomów w naszym sklepie internetowym;
- Poziom 3 zostanie przypisany Klientowi, który kupił minimum 45 tomów w naszym sklepie internetowym;
- Poziom 4 zostanie przypisany Klientowi, który kupił minimum 60 tomów w naszym sklepie internetowym (więcej informacji o korzyściach płynących z uzyskania Poziomu 4 znajdziesz w §5).
3. Oprócz spełnienia warunków z pkt 2. Klient, aby uzyskać Poziom 1, 2 lub 3 musi być Klientem sklepu internetowego DANGO minimum pół roku oraz w tym czasie złożyć 4 zamówienia. Aby uzyskać Poziom 4, Klient musi być Klientem minimum 2,5 roku oraz w tym czasie złożyć 8 zamówień.
4. Program umożliwia przejście Klienta na wyższy Poziom po spełnieniu Warunków z pkt. 2. i wysłania Formularza pt.: „Zgłaszam wyższy Poziom”, który znajduje się pod Regulaminem.
5. Po uzyskaniu akceptacji wyższego Poziomu Klient zostanie przeniesiony do odpowiedniej Grupy Klientów w sklepie internetowym. Wymiana Karty nie jest konieczna.
6. Poziom 1, 2 i 3 są poziomami trwałymi (Klient nie może spaść poziom niżej – może jedynie przejść na wyższy Poziom). Aby utrzymać Poziom 4, Klient musi spełnić warunki znajdujące się w §4.
7. Jeśli Klient, posiadający Poziom 1, 2 lub 3, przez rok od uzyskania Karty Stałego Klienta nie zrealizuje żadnego zamówienia, jego Karta zostanie anulowana.
 
§4. Warunki Poziomu 4 Karty Stałego Klienta
 
1. Klient musi dokonać zakupu przynajmniej 6 tomów mang w ciągu pół roku w sklepie internetowym DANGO, zaczynając od nowego roku kalendarzowego – czyli od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, Klient zostanie przeniesiony na poziom 3.

 
§5. Dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie

1. Specjalny newsletter – otrzymywanie informacji o nadchodzących specjalnych rabatach 24h przed planowaną promocją.
2. Klienci, którzy uzyskali Poziom 4, mogą otrzymać niespodzianki w postaci różnych gratisów, np. notesów firmy DANGO lub gadżetów związanych z mangami wydawanymi przez firmę DANGO.
3. W przypadku losowych, ograniczonych dodatków Klient Poziomu 4 ma zagwarantowane, że dostanie wszystkie gratisy do danego tytułu (np. w przypadku Marcowego Lwa były dwa rodzaje pocztówek, Klienci otrzymywali jedną. Poziom 4 gwarantuje, że Klient dostanie obie pocztówki).
4. Klient Poziomu 4 będzie miał również dostęp do specjalnej kategorii w naszym sklepie. O szczegółach poinformujemy jeszcze w tym roku.

§6. Postanowienia końcowe

1. Karta ważna jest do momentu, aż firma DANGO nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania.
2. Firma DANGO zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.
3. Wystawca Karty (Firma DANGO) zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub korzyści wynikających z posiadania Karty.
4. Firma DANGO zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty Stałego Klienta.
5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak jest niezbędne do realizacji Programu. Klient może skorzystać z prawa do usunięcia go z Programu.
6. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.
7. Możliwa jest wymiana uszkodzonej Karty Stałego Klienta po uprzednim sprawdzeniu, czy Klient bierze udział w Programie.
8. Firma DANGO zastrzega, że progi Poziomów mogą zostać zmienione tylko raz w roku.

Zmiana regulaminu: 11.04.2020

Przejdź do strony głównej
Newsletter
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail